Język / Language

Co to jest outsourcing? czytaj dalej >>

Przez długie lata outsourcing był stosowany głównie w przemyśle motoryzacyjnym pozwalając skupić się producentom tylko na tych czynnościach, które są dla nich optymalne, a rezygnując poprzez zlecenie na zewnątrz tych wszystkich niezbędnych półproduktów, które mogły być wykonane taniej przez zewnętrznego podwykonawcę. Pod koniec XX wieku, z uwagi na powtarzające się ciągle kryzysy gospodarcze, firmy zaczęły dostrzegać w outsourcingu szansę na ograniczenie kosztów. Zaczęto wyodrębniać w organizacjach procesy, które nie są kluczowe dla firmy i nie stanowią ich podstawowej działalności, a mogą być wykonywane przez zewnętrznego podwykonawcę. Obecnie jest to nowoczesna strategia zarządzania stosowana na szeroką skalę, dzięki której organizacja uzyskuje przewagę konkurencyjną i wymierne korzyści finansowe. Największe zainteresowanie outsourcingiem rozpoczęło się w 2004 r. kiedy to zaczęto wskazywać na poważną rolę w gospodarce zjawiska przenoszenia działalności przedsiębiorstw do podmiotów zewnętrznych głównie za granicę do tzw. Low Cost Countries - LCC (krajów o niskich kosztach produkcji). W dobie globalizacji przyczyniło się to do olbrzymich oszczędności, a krajom słabo rozwiniętym dało szansę na rozwój gospodarczy oraz zmniejszenie bezrobocia.

czytaj dalej >>