Język / Language

Optymalizacja łańcuch dostaw i kosztów

Dzięki optymalizacji zakupów można uzyskać znaczne oszczędności w samych zakupach, ale także w kosztach zapasów magazynowych. Dzięki dokładnym obliczeniom można zminimalizować stany magazynowe oraz same koszty zakupu. Firma przygotowuje analizę potrzeb zakupowych oraz określa poziom optymalnych zapasów magazynowych potrzebnych do prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przygotowujemy ocenę dostawcy, pomagamy w stworzeniu procedur zakupowych oraz pomagamy w podjęciu decyzji „wytworzyć czy kupić”. Jesteśmy także otwarci na indywidualne potrzeby klienta dotyczące procesu zakupowego.

Pierwszym etapem optymalizacji jest analiza efektywności łańcucha dostaw i procesów zakupowych. Poddajemy ocenie pracę ludzi odpowiedzialnych za zakupy odnosząc ich wyniki do wymagań rynkowych, a następnie odnosimy to do wymagań stawianych przez Państwa firmę. Pozwoli to na opracowanie słabych i mocnych stron na każdym z poziomów w Państwa łańcucha dostaw.

W kolejnym etapie zastosowany zostaje plan naprawczy, który pozwoli na poprawę wydajności oraz zoptymalizuje cały łańcuch dostaw. Na tym poziomie modyfikowane są procesy i procedury zaopatrzeniowe, a osoby obsługujące proces są instruowane w jaki sposób powinny kierować procesem, aby przynosił on organizacji maksymalne korzyści. Dzięki temu cały proces zostanie dostosowany do poziomów, które odpowiadają potrzebom rynkowym. W etapie trzecim całościowy proces zostaje tak zmieniony, aby jego wyniki kontrolować za pomocą narzędzi kontroli oraz raportów – będzie on przez to powtarzalny i trwały. Wykorzystane zostaną tu wskaźniki efektywności procesów zakupowych (KPI – Key Performance Indicators). Pozwoli to na optymalną kontrolę kosztów w zakupach oraz uniknięcie marnotrawstwa środków finansowych. Wykorzystywanie wskaźników pozwoli Państwu na efektywne zarządzanie dostawcami i eliminowaniu słabych stron funkcjonowania działu Zakupów.