Język / Language

Analiza ryzyka podjęcia współpracy z danym dostawcą

Analiza ryzyka podjęcia współpracy z danym dostawcą – poszukiwania dostawców.

Na zlecenie Klienta, przed nawiązaniem współpracy z danym dostawcą, firma Bajuma dokonuje w jego imieniu kompleksowej oceny dostawcy. Wynikiem tej oceny jest raport uwzględniający podstawowe czynniki dotyczące badanego przedsiębiorstwa jak analiza finansowa, analiza badania wydajności produkcyjnej, stan zatrudnienia, potencjalny udział klienta w obrotach całościowych dostawcy (ten czynnik jest o tyle istotny, że daje pogląd na sytuację dostawcy i ryzyko podjęcia z nim współpracy). Pozwoli to na kompleksowe przeanalizowanie informacji na temat poszczególnych zagrożeń oraz pomoże wskazać obszary wymagające rozwoju i dodatkowej uwagi. Klient otrzyma kompleksowy raport dotyczący konkretnego dostawcy z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mogłyby go dyskwalifikować.